Familieleven

Op belangrijke momenten in uw leven helpen wij u graag verder. Uw persoonlijke situatie is zeer belangrijk voor de uitwerking van uw huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst of levenstestamenten. Die situatie brengen wij, samen met u, in kaart en wij nemen uw wensen met u door.

Vervolgens stellen wij voor u de juiste akte(n) op met betrekking tot deze familiezaken. U kunt daarbij denken aan:

  • samenlevingscontract
  • huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden
  • testament
  • levenstestament / volmacht

Ook nalatenschapsplanning is een belangrijk onderdeel van de notariële praktijk. Hierbij krijgt u juridische en fiscale begeleiding bij vermogensoverheveling aan de volgende generaties en het in stand houden van uw (familie)vermogen. De wet biedt mogelijkheden om maatregelen te treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht te beperken. Een ingewikkelde materie waarbij u te maken krijgt met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht.

Al deze zaken komen samen in de notariële Estate Planning en wij informeren u graag over alle mogelijkheden.